در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0

اعتماد به نفس (Self Confidence)

تعریف اعتماد به نفس

تعریف اعتماد به نفس

اعتماد به نفس، تکیه بر خود و داشته های خویش است،داشتن احساس ارزشمندی به خود و توانمندی ها و مهارت های خود است.

برای اعتماد به نفس، تنها چیزی که نیاز است، اطلاعات و دانش است. چرا که بدون دانش ،همه دچار شک و تردید می شوند.

مراد از اعتماد به نفس ،شهامت و جسارت بکارگیری لیاقت و شایستگی ذاتی خود، در مسیر محقق شدن خواسته ها و رسیدن به اهداف مورد نظر ،بدون واهمه از مشکلات  است.

فردی که اعتماد به نفس دارد با ترسش روبرو می شود و حتی به هنگام ترسیدن ،دست به اقدام می زند درحالی که شخص فاقد آن،به ترسش اجازه می دهد تا او را کنترل کند و ایستا می ماند و از فرایند رشد باز می ایستد.

اعتماد به نفس را نباید با غرور و خودپسندی اشتباه گرفت زیرا تفاوت بین واقع بینی و خود پسندی بسیار روشن است. در اعتماد به نفس تکیه بر واقعیت ها و دریافت واقعی از خویش است ،درحالی که درخودپسندی ،تصویری افراطی و اغراق آمیز از خود وجود داشته، که با واقعیت مطابقت ندارد.

 اهمیت و ضرورت اعتمادبه نفس

بدون اعتمادبه نفس هیچ کاری انجام نمی شود و به سرانجام نمی رسد،و همه ی تصمیمات درهمان مرحله ی تئوری و نظر متوقف می شوند و اگر هم وارد مرحله ی عملیاتی شوند به محض روبرو شدن بامشکلات بازمی ایستند و شاهد هیچ گونه پیشرفتی نخواهیم بود ورکود وسکون همه جا را فرا خواهد گرفت و یک نوع درجازدن در همه جاحاکم خواهد شد. از نظر جول اوستین اعتماد به نفس چیزی شبیه چتراست،چتر باران رامتوقف نمی کند،اما کمک می کند زیر باران بمانیم وحتی از آن لذت هم ببریم. اعتماد به نفس، اکتسابی و یاد گرفتنی است و مانند بسیاری از مهارت ها به مرور زمان ایجاد و تقویت می شود و اساس هر رستگاری و پیشرفت است. یک فضیلت روحی واخلاقی است که دربستر قانون رهاکردن ¹شکل می گیرد و به میزان هماهنگی با آن  افزایش می یابد. پرورش روحیه ی خود باوری و اعتماد به نفس یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف تربیتی همه ی مکاتب به ویژه اسلام است.

اعتمادبه نفس راچگونه می توان تشخیص داد؟

با دو کلمه می توان تشخیص داد اعتماد به نفس وجود دارد یا نه.  اگر در پاسخ به سوال از  موضوعی که درحوزه ی مهارت ها و توانایی های مانیست ،بگوییم: نمی دانم ،به جای نمی توانم، دارای اعتماد به نفس هستیم، یعنی در صورت نیاز و داشتن وقت کافی ،آن را فرا می گیریم و تمایل به یادگیری ،وجود اعتماد به نفس در ما را اثبات می کند و اگر جواب، نمی توانم باشد دلیل برضعف و نداشتن اعتماد به نفس می باشد.

راهکارهای افزایش اعتمادبه نفس

راهکارهای افزایش اعتمادبه نفس

۱_ بیرون رفتن از منطقه ی امن زندگی

جول اوستین می گوید:

“خدا می فرماید: اینک زمان شما برای آزاد شدن است. سرنوشت شما این نیست که زندگی  را با چیزی که شما را محدود می کند بگذرانید زنجیر را بشکن.”

بیرون رفتن از منطقه ی راحتی خود، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می شو د ، چرا که ذهنِ خود ساخته ی ما، به گونه ای طراحی شده است که دربرابر تغییرات، به شدت مقاومت می کند و منطقش در این خصوص محافظت از ما، در برابر خطرات احتمالی است و این دفاع را با ایجاد شک انجام می دهد ما اگر بخواهیم خلاقیت مان بکاربیافتد و رویاهای مان محقق شو د باید با شجاعت ،به دنبال آن ها باشیم و به این شک و تردیدها ،بها ندهیم و درباره ی تحقق اهداف مان،صحبت کنیم و در این مسیرمانع خود واقعی ،نشویم، اندکی ترس، اشکالی ندارد و باید با شهامت به آن تغییرات تن دهیم و بر، ترسمان غلبه کنیم و این تغییرات ازدو طریق امکان پذیراست.

۱_۱_ یادگیری مهارت کافی، که مستلزم تکرار و تمرین، و تلاش بسیار است و اصولی ترین روش برای تقویت اعتماد به نفس در هرکاری است مثلا شما می خواهید رانندگی کنید اگر مهارت خوب رانندگی کردن را بلد نباشید و رفتارهای مناسب این عمل را ندانید ،به طور  یقین ،نمی توانید اعتماد به نفس داشته باشید و از پس این کاربه خوبی برنمی آیید زیرا اولا تصویر ذهنی درستی از آن ندارید ثانیا “ذهن شما بیشتر درگیر چگونه انجام دادن کار ،می شود و این نداشتن مهارت کافی، خود  باعث کاهش  اعتماد به نفس می شود.

۲_۱_ شروع یک فعالیت جدید

تجربه های جدید معمولا با احساس خوبی همراه است و اگر جرات این کار را داشته باشیم،و تن به غر و لند های ذهنِ خودساخته و دروغین  ندهیم و در برابر فشار هایی که دراین چالش ها به ما وارد می شود مقاومت خود را از دست نداده و توانمندی های مان را به حداکثر برسانیم ،موفقیت نصیب مان شده و اعتماد به نفس مان افزایش می یابد. هرچه تجربه های نو سخت ترباشدو ما را به چالش های بیشتری وادارد ،به همان اندازه ،اعتماد به نفس مان بیشتر می شود.

۲_ تصویر سازی ذهنی درست و تجسم موفقیت

مغز انسان تفاوت میان تصور با واقعیت را متوجه نمی شود، اگر بتوانیم تصویر سازی ذهنی خوبی داشته باشیم . مغزمان گول می خورد و همین عمل باعث تقویت اعتماد به نفس می شود.

۳_ عملی کردن تصمیمات کوچک  و تفکر درباره ی آن ها ،اگر در زندگی تصمیمات کوچکی بگیریم که با موفقیت همراه باشند ،مثلا تصمیم بگیریم ۵ دقیقه قبل از خواب  مطالعه کنیم و مدتی بعددرباره ی آثار و نتایج آن بیاندیشیم، موجبات افزایش  اعتماد به نفس خود را ،فراهم کرده ایم.

۴_ اصلاح دیدگاه

 ۱_۴ _ اصلاح تصور و قضاوت خود، نسبت  به ذهنیت مخاطب

کسانی که درجلسات آموزش فن بیان شرکت می کنند درهمان اوایل یادمی گیرند که مخاطبان سخنرانی، به خیلی ازجزئیات که برای شما مهم است توجهی نمی کنند و دانستن این مسئله اعتماد به نفس آن ها را افزایش  می دهد.

  ۲_۴_ اصلاح دیدگاه خود و توقع  نداشتن از دیگران

گاهی تصورات و انتظارات ما با دنیای واقعی  هم خوانی ندارد به طور مثال توقع ما این است که آشنایان  باید کارهای ما را تایید کنند و همیشه حق را به ما بدهند و اگر این اتفاق نیافتد از اعتماد به نفس مان ،کم می شود.

 ۳_۴_ اصلاح دیدگاه  آشنایان

اقوام و آشنایان ما  نقش بسار مهمی در تصویر سازی ذهنی ما دارند اگر اطرافیان  شما مدام فاز منفی بدهند و به شما بگویند از پس هیچ کاری بر نمی آیید و شما را باور نداشته باشند،خواهی نخواهی، بخشی از تصویر ذهنی شما و اعتماد به نفس تان از بین می رود. به پنج نفر مهم آشنایان خود نگاه کنید و ارزیابی کنید آیا به  افزایش  اعتماد به نفس تان کمک می کنند یابه کاهش آن ؟ اگر احساس شما کاهش است، بهتر است افراد مثبت اندیش تری وارد زندگی خود کنید.

۵_ خود گویی مثبت

گفتگو های درونی خو د را به طور مدام بررسی کنیم و ببینیم آیا در حال گفتگوی مثبت هستیم یامنفی؟حتی اگر در حال نقش بازی کردن هستیم باید بار ها تمرین کنیم و بگوییم که به توانمند کردن خود،ایمان داریم و از همه مهمتر این که ،از گفتگو های منفی،خودداری کنیم.

۶_ ورزش کردن

مطالعات انجام شده در موسسات تحقیقاتی نشان می دهد کسانی که به طور مرتب هفته ای دو جلسه به مدت یک ساعت ورزش می کنند به مراتب از نظر جسمی، روحی و اجتماعی، توانمندی بیشتری نسبت به کسانی که ورزش نمی کنند، دارند که نشانه ی  اعتماد به نفس بالای آن هاست.

۷_ مراقبه و حفظ آرامش

اگر فضای ذهن مان را به طور دائم از افکار منفی و پریشان خالی کنیم ، اندیشه های مثبت و سازنده با انرژی زیاد و ارتعاشات بالا، خود را نشان داده و اعتماد به نفس مان افزایش می یابد.

موارد دیگری همانند: قدرت نه گفتن، ارتباط و معاشرت خوب، داشتن مربی  و راهنما، داشتن تبسم همیشگی ،ابراز وجود درجمع، کپی کردن و تقلید و …، درافزایش اعتماد به نفس تاثیردارند که دراین مقاله نمی توان به همه ی آن هاپرداخت.

ویژگی ها و آثار صاحبان اعتماد به نفس

ویژگی ها و آثار صاحبان اعتماد به نفس

۱_ جذابیت ظاهری

عموما کسانی که ازظاهری مرتب و آراسته برخوردارندو به نظافت وتمییزی وآراستگی ظاهر خود به اندازه ی کافی اهمیت می دهند در خانواده و اجتماع مقبولیت ومحبوبیت بیشتری دارندودارای اعتمادبه نفس بالاتری هستند.

۲_ جذابیت درونی

صاحبان اعتمادبه نفس ،داشته ها و نداشته ها، گذشته ی خوب یا بد، موفقیت ها و شکست های خود را با شهامت و بدون هیچ ترسی می پذیرند. تصویر کهنه ی ذهنی از زندگی را، حذف  می کنند ،آرامش خود را در هر شرایطی حفظ  می کنند، به عبارتی دائم المراقبه هستند.

آسیب شناسی اعتمادبه نفس

۱_ ترس

ازعوامل اصلی وارد نشدن به کار ها و تصمیمات جدیدترس ازشکست خوردن و به نتیجه دلخواه نرسیدن در آن هاست، ترس از دست دادن موقعیت کنونی است،این ترسِ ناشی از ذهنِ خود ساخته و دروغین، اگر بتواند ما را از ورود به این تصمیمات باز دارد، باعث از دست رفتن اعتماد به نفس مان می شود.

۲_ وابستگی

از آن جا که هر وابستگی ،ترس از دست دادن را، به همراه دارد، اگر در کار ها و فعالیت های مان به شکل افراطی به اشخاص و امکانات  خاصی  وابسته باشیم ،در صورت عدم دسترسی به آن ها، ترس ناشی  از دست دادن شان، اعتمادبه نفس مان را به شدت کاهش می دهد. مثلا کسی که به شدت به خانواده وابسته است اعتماد به نفس لازم برای تنها سفر کردن را، ندارد. البته این عدم وابستگی به معنای نفی عشق ورزیدن نیست ،ما باید عشق بورزیم ما باید دوست داشته باشیم ولی وابسته ی صرف، هرگز نباشیم.

 نتیجه گیری

اعتماد به نفس،تکیه بر خود، داشته ها و مهارت های خویش است.رسیدن به قله موفقیت آرزوی همه انسان هاست اما تنها کسانی می توانندلذت رسیدن به آن را درک کنند ،که اعتماد به نفس را در خود پرورش داده باشند. اعتماد به نفس در حوزه رشد و توسعه فردی، عامل تعیین کننده میزان موفقیت هاست.به میزانی که اعتماد به نفس مان افزایش می یابد موفقیت های مان نیز به همان اندازه ،افزایش می یابند.

پ ن ۱- وقتی شما ذهن خود را از افکار و اندیشه های منفی خالی می کنید و ازگذشته رهایی می یابید ذهن شما آماده ی پذیرش افکارمثبت با ارتعاش وانرژی بالا می شود و در شما شور و اشتیاق،برای انجام کارهای مفید و سازنده بوجود می آید و اقدامات عملی شما را با موفقیت وشادی همراه می کندکه باعث افزایش اعتمادبه نفس می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *