در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0

عزت و اعتماد به نفس

اعتماد به نفس و شادکامی زیباترین چیزهایی هستند که می توانید به تن کنید

    “IMG 20191213 WA0008

عزت و اعتماد به نفس سرمایه ای بی بدیل وضامن سلامت روان و موفقیت       

مقدمه

” شخصیت است که افراد را تبدیل به دانشمندی بزرگ میکند نه هوش بالا..البرت انیشتین

اعتماد به نفس قدرتی است که در درون هر فردی وجود دارد. همه ی ما صرف نظر از سن ، جنسیت ، زمینه ی فرهنگی و جهت و نوع کاری که در زندگی داریم و ارتباطات موثر و موفق وفن بیان عالی  و… به طور کلی برای زندگی  به عزت و اعتماد به نفس نیار داریم . هیچوقت نباید قدرت فوق العاده ی آن را نادیده بگیریم. اعتماد و عرت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن . این حس از جمعی از افکار ، احساسات ، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی بدست می آید . یعنی فکر می کنیم که باهوش یا کم هوشیم ، منفور یا دوست داشتنی ، مورد قبول واعتماد هستیم یا نه. خودمون ودوست داریم یا نداریم . هرکسی از خود ونقاط قوت وضعف خود ، دیدگاه وتصویر ذهنی ای دارد که ازدوران کودکی شکل میگیرد که به آن خود انگاره هم می گویند . مجموعه ای از این برداشت ها و ارزیابی هاو تجارب از خود باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند و با ارزش بودن یا ناخوشایند و بی کفایتی داشته باشیم..

در درون هرکسی یک من قوی وجود دارد و یک من ضعیف. من قوی جای پرنشاط ،پرازخلاقیت ، دوستی ، احترام ، قدرت وعشق است  که اگر دربخش من قوی اعتماد به نفس بالا برود همه چیز به نظر خوب و صحیح می آید . ومن ضعیف پر از شک وتردید به توانایی ها وهمه چیز است  ، خشم ، ناکامی وتماما منفی است  که دراین قسمت اعتماد به نفس درپایین ترین حد خودش قرار دارد. دیدگاه خود درباره ی خود واینکه درکدام قسمت ازمن هستیم نقش مهمی در شکل گیری ومیزان اعتماد به نفس دارد . عزت واعتماد به نفس برابر است با خودباوری واقعی .یعنی خود را آنگونه که هستیم باور داشته باشیم و برای خشنودی و حال خوب خود و دیگران تلاش کنیم. بسیاری از این تصورات ازتعامل فرد با دیگران بدست می آید. یعنی فرد احساس می کند که تا چه اندازه برای دیگران ارزشمند است و خودش چقدر احساس خوشایندی از خودش دارد. وچقدر درمن قوی و جود دارد. عزت واعتماد به نفس بر تمام سطوح زندگی تاثیر دارد .افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند معمولا احساس خوبی هم به زندگی و دیگران خواهند داشت . می توان با اطمینان و اعتماد به خود ودیگران با مشکلات و مسایل زندگی مواجه شویم واز عهده ی آنها برآییم و مشکل پیش آمده را با درایت بهتری حل کنیم. اعتماد به نفس درحالات چهره ، ظاهر ، رفتار ، طرزصحبت کردن و مدل حرکت افراد کاملا قابل مشاهده است.

 

ویژگی های افراد با عزت و اعتماد به نفس کافی وسالم چیست؟

 • ارتباط قوی  باخدا دارند (ارتباط و اتکا به خداوند برترین قدرت باعث بی نیازی و استقلال در شخصیت واعتماد و عزت نفس میشود)
 • تصویربدنی وظاهری سالم دارند : وقتی تصویر بدنی وظاهری سالم داشته باشید ، روابط شخصی وکاریتان برپایه ی صداقت و اعتبار خواهد بود. هیچوقت از بیان افکار و نظرات نمی ترسند ، چون می دانند که ارزش آنها بیش از ظاهرشان است.هیچوقت از حرف زدن با کسانی که فکر می کنند زیبا و باهوش وخوش صحبت هستند نمی ترسند واحساس ناامنی نمی کنند. چون باور دارند که آنها هم مثل خودشان انسان هستند..
 • در برخورد با دیگران روی باز دارند . انتقاد دیگران را می پذیرند ، اگرخوب باشد احساس مثبتی دارند و اگر بد باشد سعی خودرا برای بهتر شدن آن قسمت میکنند.
 • افراد با اعتماد به نفس مکفی شناخت ودرک درست ودقیقی نسبت به خودشان دارند و برای نقایصشان احساس حقارت و کم ارزشی نمی کنند بلکه تمام تلاششان را برای رفع نقایصشان بکار می گیرند.
 • درکارهای خود مستقل عمل میکنند  و از وابستگی های نابجا دوری می کنند (البته در عین هم فکری ومشارکت استقلال عمل خود رابه خوبی حفظ می کنند )
 • به چالش های جدید مشتاقانه روی می آورند : مشاغل نا آشنا ، آموزش و کارهای جدید نظرشان را جلب می کند و با اطمینان به نیروهای درونی خود را در گیر می کنند.
 • اعتماد به نفس کیفیت زندگی را تحت تاثیر دارد. افرادی که احساس می کنند از نظر دیگران دلنشین هستند قطعا روابط اجتماعی بهتری دارند. درمواقع کمک حمایت خود به دیگران رادریغ نمی کنند و همین باعث القای حس بهتری به آنها می شود.افراد با اعتماد به نفس سالم وظایف خود را با اطمینان می پذیرند و از هر ضعف وسستی دوری می کنند و هر وظیفه ای را به نحو مطلوب انجام می دهند.
 • درصدد پیشرفت و افزایش توانایی های خود است و با جدیت وسخت کوشی برای جایگاه بهتر تلاش می کنند. چون تفکر مثبت دارند و می دانند با اتکا به توانایی های خود به هرجا که بخواهند می رسند.
 • با تمام آگاهی به توانایی هااز محدودیت ها و واقعیت ها هم تصویری واقع بینانه دارند و شکست وناکامی را هم قبول می کنند و می توانند هنگام روبرویی با ناکامی  واکنش هایی مثل صبوری ، تبدیل ناکامی به طنز و خندیدن به خود ، و همچنین درمورد آنچه باعث ناکامی اش شده حرف بزند و با شجاعت تمام  گاهی خود را به محاکمه بکشد و به نقایص و اشتباهات پیش آمده بدون احساس ضعف اعتراف کند. چون کاملا می داند اعتراف وقبول اشتباه اولین قدم در رفع خطاست انکار خطا نتیجه ای ندارد و  با گرفتن تجربه ازآن راهشان را ادامه می دهندتا احتمال پیروزی بیشتر شود.
 • به پیشرفتهایشان افتخار می کنند : هنگامی که از پیشرفتهایشان تعریفی به میان می آید با خوشحالی تصدیق می کنند و از این بابت احساس رضایت سالم می کنند.
 • دامنه ی وسیعی از هیجانتشان و احساساتشان را نشان می دهند : می توانند راحت بخندند ، فریاد بکشند  و گریه کنند و بطور کلی هیجانات خود را ابراز می کنند بدون آنکه احساس خجالت کنند.
 • به خود ، شخصیتشان ، توانایی ها و به دیگران احترام می گذارند . شخصیت یکپارچه و هماهنگی دارند. رفتار و تلاش هایشان را با هداف و رویاهایشان هماهنگ می کنند. تضاد در رفتار و هدف باعث اعتماد کمتر به خو د می شود.

 

ویژگیهای افراد با کمبود عزت و اعتماد به نفس چیست ؟

 • کمبود عزت واعتماد به نفس یعنی به تمام امور نگاه منفی دارید ، همیشه منتظر شکست هستید و از نظر احساس ، فیزیکی و روانشناسی ضعیف شده اید . از سبک زندگی مطلوب دور می کند ، جرات انتخاب را میگیرد و باعث میشود فرصت زندگی ای که یکبار بیشتر در اختیار ندارید را به دیگرانی بفروشید که حتی ثانیه ای هم زندگی و دنیارا از نگاه ما تجربه نمی کنند.
 • تصویر بدن وظاهری ضعیف دارند : آنهایی که تصویربدنی ضعیف دارند در ایجاد روابط نزدیک وصمیمانه مشکل دارند.معمولا قبل از اینکه برای طرفشان ارزش واهمیت پیدا کنند رابطه را خراب می کنند.
 • در جمع راحت نیستند : افراد با کمبود اعتماد به نفس در جمع بودن را دوست ندارند و احساس راحتی نمی کنند. سعی می کنند خود را سرگرم می کنند تا از صحبت با افراد دیگر فرار کنند .
 • افراد با کمبود اعتماد به نفس فکر میکنند توان متقاعد کردن دیگران را ندارند به همین دلیل سریع موافقت میکنند ( حتی وقتی حق با دیگران نباشد )
 • استعدادهایشان را دست کم می گیرند و مدام در ذهن خود تکرار می کنند که نمی توانم آن کار را انجام دهم  ، نمی دانم چرا هیچوقت از عهده ی کارهایم بر نمی آیم ، این را هیچوقت یاد نمی گیرم و……
 • از موقعیت های نگرانی زا فرار می کنند و در برابر فشار های روانی بخصوص ترس وخشم و شرایطی که آشفتگی دارد کم تحمل هستند  و ترجیح می دهند از شرایط استرس زا فرار کنند و بجای محکم روبرو شدن با آنها فرار را ترجیح می دهند.
 • دامنه ی محدودی از عواطف واحساسات خود را نشان می دهند. افراد با عزت نفس پایین از اینکه  احساسات خود را نشان دهند خجالت می کشند چون فکر می کنند که ممکن است مسخره شوند و به طور مکرر رفتارهای بی قیدی و خشونت را از خود نشان می دهند.
 • بهانه جویی می کنند و انتقاد پذیری ندارند ، مثلا اگر ازاو نقدی شد بجای سعی در بهتر شدن باعث بدخلقی او با دیگران می شود و بدلیل انرژی منفی توانی برایشان نمی ماند و زود تسلیم می شوند.
 • مقایسه با دیگران بویژه با افراد موفق ، بجای تمرکز روی مسیر خود مدام نگاهشان به دیگران است.
 • اشتباهات خودرا توجیه می کنند، بهانه تراشی می کنند ،مدام دلیل تراشی می کنند و فکر می کنند باید به دیگران توضیح دهند.
 • تقصیرات را به گردن دیگران می اندازند (این افراد دیگران را بانی همه چیز خوب وبد می دانند و مسیولیت را از خود سلب می کنند.
 • احساس بی ارزشی می کنند : در محبت خانواده ودوستان واطرافیان شک دارد و احساس می کند هیچ کس به اوعلاقه ای ندارد و از او حمایت نمی کند.
 • احساس ناتوانی دارند : احساس درماندگی و عدم اعتماد به توانایی های خود بر بیشتر اعمالشان تاثیر می گذارد و با مشکلات وناسازگاری های روزانه و زندگی مقابله نمی کنند و خیلی راحت تحت تاثیر احساسات وخشم و تلقین ها قرار می گیرند.تحت نفوذ اشخاص دیگر قرار دارند و رفتارشان بیشتر متاثر از افرادی است که اوقات خود را با آنها می گذرانند.
 • به تایید شدن نیاز دارند . نمی توان همه را راضی نگه داشت اگر هرکار را به بهترین شکل انجام شود باز افراد مخالف بهانه ای برای مخالفت دارند .افراد با کمبود عزت واعتماد به نفس مدام در پی تایید ورضایت دیگران هستند.
 • حتی از موفقیت هایشان هم لذت نمی برند ، نقش خود را درتمام وقایع حتی مثبت کمرنگ می بینند .
 • از تغیر و چالش می ترسند. اشتیاقی به تغییر ندارند.
 • بدبین ومنفی باف هستند.
 • مشکلات جسمی مثل اختلالات خواب ، شکایت از خستگی، حالات نامناسب بدنی ، کاهش میل جنسی و….
 • ومواردی مثل کناره گیری از فعالیت ها (بیشتر شنونده بودن تا شرکت در اجتماع )

حالت اضطراب ، غمگینی و نا امیدی ، درماندگی و ناتوانی..

 • احساس تنهابی ، نا توانی در ابراز احساسات و ضعف در غلبه بر مشکلات

ناتوانی در تنجام کارها ، داشتن احساساتی مثل  بی ارزشی وبی لیاقتی ، تنفر و نارضایتی از خود.

 • خودرا سربار دیگران دیدن وکمرویی و…………

 

رویکرد اسلام نسبت به عزت واعتماد به نفس چیست ؟

اسلام عالی ترین مکتب تربیتی است که ارزش انسانی را در و جود انسان پرورش می دهد . از نظر اسلام انسان باید ارزش خود را مبنی بر اینکه اشرف مخلوقات است و در بهترین وجه آفریده شده است و امانت الهی را بر دوش دارد بشناسد و به عزت واعتماد به نفس مطلوب نایل آید.

علمای اخلاق برای نفس (احساسات و غرایز آدمی ) سه مرحله در نظر دارند که در قرآن هم به آن اشاره شده است :

 1. نفس اماره : نفس سرکشی که انسان را به گناه فرمان می دهد.
 2. نفس لوامه : پس از تعلیم و تربیت و کوشش و مجاهدت انسان به تعالی و برتری می رسد .
 3. نفس مطمینه : این مرحله ای است که پس از تهذیب و تذکیه و تربیت کامل انسان به مرحله ای می رسد که غرایز سرکش در مقابل او رام می شود و این همان مرحله ی آرامش واعتماد است.

حضرت علی (ع) می فرمایند : ” بزرگترین سرمایه ی انسان عزت و اعتماد به نفس است ” و

امام صادق (ع).نیز می فرمایند : ” از آن اشخاص تند خو نباش که مردم خوش ندارند به او نزدیک شوند ولی خیلی هم سست نباش که که هر کس تو را ببیند تحقیر کند “

 

عزت و اعتماد به نفس ثابت نیست و در طول زندگی تغییر می کند .و بر چهار عامل استوار است :.ارتباط بچه ها با والدین ، کنترل برخورد در باره ی عواطف و احساسات منفی ، پذیرش خود ، رفتار اجتماعی  و همچنین دو نکته ی اساسی را برای دستیابی به اعتماد به نفس سالم باید در نظر گرفت :

 1. خود فرد خود را چگونه می بیند ؟
 2. نظر و رفتار دیگران نسبت به فرد چگونه است ؟

این دومورد در اعتماد به نفس افراد تاثیرات بالایی دارد ، والدین ومعلمان واجتماع و… خصوصا ازدوران کودکی در شکل گیری دیدگاه هرکس نسبت به خودش نقش بسزایی دارد. اگر والدین و معلمان بجای تحسین و تمجید کودک بیشتر از او عیب جویی کنند مسلما باعث می شوند که کودک اعتماد به نفس خوبی نداشته باشد. در نوجوانی هم این نظرات در خودانگاره نوجوان بسیار مهم است  زیرا در نوجوانی ارزش ها و عقاید نوجوان درحال شکل گیری است . قطعا اگر افراد مورد احترام فرد دایما از او عیب جویی کنند یا از درون به او القا شود که توانایی انجام کارها را ندارد ( بحران های درونی ) اثر تخریبی بر اعتماد به نفس او دارد.

خود شناسی بسیار مهم است اینکه فرد توانایی های خود را به خوبی بشناسند و خودانگاره ای مثبت داشته باشند از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند ولی اگر دایما فکر کنند توانایی قابل تحسین در آنها وجود ندارد از اعتماد به نفس پایینی برخوردار می شوند.

نکته ای که وجود دارد بسیاری از افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند به این دلیل است که توانایی های شایسته ای دارند بدلیل شناخت ضعیف وخودانگاره ی منفی ای که از خود دارند نمی توانند توانایی های خود راببینند.

 

“وقتی یاد بگیرید چگونه زندگی را با احساس جرات ، اطمینان ، کمال و لذت بپذیرید راه حل همه ی مشکلات به شما الهام می شود ، ازآن لذت ببرید .سوزان جفرز”

 

عوامل موثر در ایجاد عزت واعتماد به نفس قوی عبارت است از :

 1. خودآگاهی و شناسایی خود
 2. ارزش گذاری به هر آنچه که در وجود تان هست .
 3. باور به بی همتایی و بی نظیر بودن خود

 

خوب رسیدیم به راهکارهایی برای افزایش وتقویت عزت و اعتماد به نفس. برای نگهداری من قوی و نیازمند تمرین مداوم هستید  :

در ابتدا اینکه همیشه وانمود کنید که اعتماد به نفس کافی دارید ، این کار به شما کمک می کند که به اعتماد به نفس کافی دست پیدا کنید.

وهمچنین خودتان را به عنوان شخصی منحصر به فرد با توانایی های خاص خودتان دوست داشته باشید. و سعی در تغییر دادن افکار و رفتار دیگران نداشته باشید.

 

 • همیشه اندیشه ای روبه بالا داشته باشید :

همیشه به من قوی وجودتان فکر کنید ، اگر به من قوی فکر کردن عادت کنید ترس شما کاهش و اعتماد به نفس افزایش می یابد. وقتی دایما به چیزهای نشاط آور فکر کنید ذهن خلاق خود را پرورش می دهید . در فکر خود همیشه دنبال دوستی و عشق و صلح وقدرت هستید . تردید ندارید و باترس به سمت کارها نمی روید. هیچ چیز درنظرتان منفی ویاس آور نیست. برای  رشد اعتماد به نفس به من قوی فکر کنید و ارباب لحظات و افکارتان باشید.

 

 • ارتقاء تصویر بدنی وظاهری :

قبول کنید که هیچ کس در جمع در مورد عیب وایرادهای صورت وهیکل شما با کنار دستی اش حرف نمی زند. وقتی با طرف ومخاطبتان صمیمی و نزدیک باشید شک نکنید که حواس او به ایرادات و یا اندام وصورت شما نیست ، به خود شماست.چون خودتان بیش از اندازه روی خودتان حساس هستید فکر نکنید بقیه هم همینطور هستند..عقاید همه یا هیچ چیز را در بررسی ظاهرتان کنار بگذارید. روی علایق و اهدافتان متمرکز شوید.اعتماد به نفس پایین عادت غذاییتان را ناسالم می کند واسترس و افسردگی و اختلالات غذایی را درشما ایجاد می کند. داشتن تصویر بدنی مثبت و رویکرد فکری سالم برای سلامت و ارتقای اعتماد به نفس هرشخصی لازم است..

 

 • دنبال تایید های مثبت باشید :

تایید مثبت می گوید : همه چیز خوب است. تکرار مدام این تاییدها اعتماد به نفس را تقویت می کند . مثبت فکر کردن ، حرف زدن یا نوشتن افکار و باور مثبت شما را ازلحاظ جسمی ، ذهنی و روحی قوی می کند . این را با خود تکرار کنید : ” حتی اگر اوضاع بروفق مراد من نبود باور دارم که خیر من در چیزی است که دارد اتفاق میفتد .من ازآنها درس میگیرم  وکامل می شوم.” و همچنین تکرار اینکه ” هرچیزی در زندگی پیش آید اوضاع را روبراه می کنم ” ، ” همه چیز موقتی است و هر مشکلی غیر از مرگ قابل حل است ”

با این تفکر و باور روبه جلو می توانید هرمشکلی را در زندگی حل کنید و اگر قابل حل نباشد آن را بپذیرید.

مدام با خود  تکرار کنید که : ” من قدرتمند ودوست داشتنی هستم . من منحصر به فرد هستم ودر وجودم چیزی به نام ترس نیست ” به این جملات عادت کنید و با قدرت بیشتری تکرارش کنید .متوجه آرامش خاطر ورشد اعتماد به نفس می شوید.

من قوی همیشه واقعیت هارا می گوید : در وجود شما چیزی نیست که ازآن بترسید ، شما توانایی های زیادی دارید و شایسته ی بهترین ها هستید و بخاطر آن تلاش می کنید.

شما تلاشتان را برا ی اهداف بزرگ بکنید و بگذارید هرچه می شود بشود. به نتیجه ها اطمینان داشته باشید و درتمام مراحل زندگی منتظر الطاف و نعمتهای خداوند باشید.

به ویژگی ها و توانایی های هرچند کوچک که تنها از عهده ی شما بر می آیند افتخار کنید.

این تمرین ها وتکرارهارا درتمام زندگی حفظ کنید. تمام برنامه هایتان درحال وآینده را متکی به من قوی برنامه ریزی کنید. (یکی از عناصر من قوی درمورد نتایج تلاشها : هرچه پیش آید خوش آید )

 

 • به زندگی و تمام اتفاقات خوب وبد آن بله بگویید :

سرنوشت درطول زندگی حامل اتفاقات خوب وبد بسیاری است. حوادثی برای شما اتفاق می افتد که بعضی از آنها بد جلوه می کند وباعث بازخوردهایی ازسمت شما می شود. مواظب عکس العمل خود باشید و آنهارا انتخاب کنید.

عصاره ی تفکر من قوی همین یک کلمه است : بله.

ممکن است که وجود بعضی از نعمات قابل دیدن نباشد ولی وقتی به شرایط بله بگویید آن نعمت ها به طور معجزه آسادر شرایط ترسناک به کمک شما می آیند. وجود زمان و شرایط بد جزء لاینفک زندگی است . اعتراف و پذیرش درد ، خود برای داشتن یک زندگی سالم و افزایش اعتمادبه نفس بسیار مفید و مهم است.

 • برای افزایش اعتماد به نفس کارهای تازه انجام دهید :

“کسی که تاکنون هیچ اشتباهی نکرده هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده. آلبرت انیشتین”

برای افزایش اعتماد به نفس کارهای تازه انجام دهید . همیشه اهداف و خواسته هایتان را درنظر بگیرید  برای انجام آن تصمیم بگیرید . قبل از تصمیم گیری کارهایی برای انجام دادن هست : باید اول اولویت های خود زا در نظر بگیرید ، امکاناتی که دارید را درنظر بگیرید . باید با دیگران صحبت کنید و مشورت کنید و بایدتاجایی که ممکن است نسبت به آن موضوع اطلاعات کافی بدست آورید. بعد از انجام این کارها به بصیرت ونیروهای درونی خود توجه کنید.برای تصمیم های خود احساس مسیولیت کنید.هرجا احساس کردید تصمیمتان غلط است وبه نفع شما نیست نگران نشوید ، به موقع آن راعوض کنید وآن را اصلاح کنید.

هرگز فراموش نکنید و مدام باخود تکرارکنید :” هر اتفاقی که بیفتد و نتیجه ی تصمیم های من باشد من با آن اتفاق کنار می آیم و آن را می پذیرم و روبه راهش میکنم ”

این نکته را بخاطر داشته باشید کسانی که کارهای جدید می کنند و با ترس های خود روبرو میشوند من قوی  و اعتماد به نفس خودرا رشد می دهند.

کنترل زندگی خودرا در دست بگیرید وذهنیت قربانی بودن نداشته باشید. این ذهنیت منفی حاصل تفکر من ضعیف است که باعث از دست دادن قدرت و خلاقیت می شود ، اما وقتی تعهد می پذیرید وبرای زندگی خود تلاش می کنید نیرو واعتماد به نفس شما چند برابر می شود .خود شما هستید که برای خود بدبختی یاخوشبختی می آفرینید. این یعنی “قدرت شما”…

 • غرزدن نشانه ی من ضعیف است ، غر نزنید :

با خوش بینی درمورد اتفاقات بزرگ زندگیتان و تمام نعماتی که تا الان داشتید و دارید حرف بزنید . انتخاب در مورد داشتن

نوع احساسات باشماست. پس همیشه احساسات مثبت داشته باشید. برای تغییر وحل مشکلات زندگی و رسیدن به اهداف  فهرستی ازآن ها تهیه کنید و یکی یکی آنها را برطرف کنید

 • کلمات قدرتمندند ، به آنها توجه کنید :

کلمات احساسات راشکل می دهند . بعضی مخرب و بعضی نیرو دهنده هستند ..ازکلماتی مثل نمی توانم  استنفاده نکنید. جملات شما روی ناخودآگاه شما تاثیر می گذارد.کلماتی  مثل نمی توانم ، از من برنمیاد و… را مشنود ونشانه ی ضعف خود می داند. جملات نیرودهنده را جایگزین کلمات وجملات مخرب وتضعیف دهنده کنید تا نتاثیرش را برناخودآگاه بگذارد وبفهمد که شما واقعا برخود مسلط هستید . کلمات منفی را کاملا از ذهن خود پاک کنید…مسیولیت کارها واشتباهاتتان را برعهده بگیرید . به این ترتیب هم اعتماد به نفس شما افزایش می یابد و هم در بین دیگران شما انسانی قوی و با اعتماد به نفس شناخته می شوید.

 

 • با ترس هایتان روبرو شوید :

برای غلبه بر ترس ها ونگرانی های خود از یک موقعیت خاص با آن موقعیت روبرو شوید.

” افرادی که از خطر کردن امتحان کردن چیزهای تازه می ترسند احساس درماندگی دارند “

اعتماد به نفس شما با فعالیت کردن افزایش می یابد .برای غلبه بر ترس باید به خود بقبولانید که می توانید مشکل را حل کنید و وقتی این کار را می کنید متوجه میزان توانایی خود در انجام کارها می شوید. همیشه تکرار کنید من جلو می روم و هرمشکلی که پیش آید و هر اتفاقی بیفتد من از عهده ی حل آن برمی آیم .تاجایی تکرار کنید که به این باور برسید که واقعا می توانید از عهده ی حل هر مشکلی بر آیید با این کار اعتماد به نفس خود را تقویت می کنید

 

 • اعتماد به نفس مغناطیس ایجاد می کند :

ابتدا خودتان رادوست داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید. هرچه مثبت تر و قدرتمند تر و با محبت تر باشید افراد سالم ترو مثبت تری وارد زندگی شما می شوند ودر آن صورت شما هیچوقت احساس تنهایی نمی کنید. وقتی اعتمادبه نفس شما رشد پیدا کند دیدتان نسبت به زندگی مثبت می شود و انسانی می شوید با ” من قوی” . در جمع های تازه با خود تکرارکنید که من هم مثل بقیه افراد قدرت حرف زدن و ارتباط را دارم و اگر با کسی ارتباط بگیرم قطعا گفتگوی خوبی خواهیم داشت و دوستی هایتان را برپایه ی من قوی بنیان کنید .

 

 • در زندگی تعادل ایجاد کنید :

مربعی از تمام جنبه های زندگیتان تشکیل دهید و آن را به 9 قسمت تقسیم کنید. هرقسمت نشانه ی متفاوتی از زندگی شماست. مثل : رشد شخصیت ، ارتباطات ، شغل ، خانواده ، رشد معنوی ، دوستان ، شرکت در اجتماع ، زمان تنهایی و زمان فراغت وتفریح . بعد فکر کنید واز خود بپرسید که بهتر است هرکدام از این نواحی چگونه به نظر برسند ، دراین مورد فکر کنید و برایش وقت بگذارید و قدم به قدم کارهارا برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه انجام دهید . اکثرا علاقه مندند که عشق ومحبت را در دنیا پخش کنند وقتی برای بهتر شدن دنیای اطراف از خود شروع کنید و با دیگران هم در این  بهترشدن همکاری کنید قوی تر می شوید وبجای همیشه گیرنده بودن ایجادکننده هستید. این فوق العاده اعتماد به نفس  را درشما رشد می دهد و تقویت می کند.

 

 • در هرکاری صد در صد متعهد باشید :

وقتی درهرجا که قرار می گیرید یا هرکاری که انجام می دهید صد در صد به آن متعهد شوید احساس تمرکز ، هیجان ، شادی ، مشارکت و تکامل در شما زنده می شود وتسلط خودرا برهمه چیز احساس می کنید که حس فوق العاده ای دارد. زندگی شما در هر مرحله ای که هست ارزشمند است این را باور کنید. ( خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید ، بهترین رقیب شما خودتان هستید )

 

 • شما هستید که زندگی را خلق می کنید :

لازمه ی نترسیدن در زندگی نیازمند نگرش از تکامل ، اعتماد به نفس و عمل است. شما اگر پی ببرید زندگی غنی است و وجودشما در زندگی واطرافیان ارزشمند است احساس خوبی خواهید داشت . به یاد داشته باشید که زندگی عظیم ، از تمام خوبی ها وبدی های آن لذت ببرید.

 • احساسات وهیجانات خود را مخفی نکنید و سعی کنید به شیوه ای مناسب آنها را بروز دهید. و به خود به عنوان یک انسان با ویژگیهای منحصر به فرد به رشته ی تحصیلی ، شغل و مقام خود ارزش دهید.
 • بر شغل یا موقعیت خود کنترل داشته باشید و اجازه ندهید که موقعیت ها بر شما حکمرانی کنند. و روزانه در هنگام انجام هرگونه فعالیتی به خود وتوانایی هایتان اطمینان داشته باشید
 • در برقراری روابط با دیگران پیش قدم شوید و از پیش داوری های عجولانه و قضاوت های بی اساس در مورد دیگران دوری کنید. موقع صحبت کردن با دیگران تماس چشمی برقرار کنید و اعتماد به نفس را در محکم بودن اندام و حالات صورت و نگاه نشان دهید حتی اگر در ابتدا مجبور به وانمود کردن باشید.
 • به جای تکیه بر نتایج سنجش دیگران بهتر است به معیار و ارزش های محکم خود در زندگی تکیه کنید.

 

 • قدردان باشید :

هرشب مواردی از چیزهای خارق العاده و خوشایند در زندگیتان را یادداشت کنید وبخاطر آنها قدردان باشید. برای کارهای کوچک وبزرگی که برایتان انجام میدهند تشکر کنید. حق شناسی را تمرین کنید. هدیه بدهید و برای خودتان هم گل وهدیه بخرید. بخشش داشته باشید ( بخشش واقعی باعث شادی درونی ورشد اعتماد به نفس می شود ).

صبور باشید . انتقادپذیر باشید . به دیگران کمک کنید . تحسین کنید . خودتان را هم برای هرکارخوبی که کردید تشویق کنید و درنهایت همیشه شکرگذار خالق خود برای نعمات وفرصتی که برای زندگی در اختیارتان قرارداده باشید.

 

چکیده :

اعتماد به نفس قدرتی درونی است که هرکس برای زندگی کردن به حد کافی وسالمی از آن احتیاج دارد . اینچنین برداشت شد که اعتماد به نفس از خودانگاره و تعامل با دیگران شکل می گیرد . هرچه من قوی را تقویت کنیم اعتماد به نفس بیشتری داریم که در این مقاله به تعریف اعتماد به نفس و من قوی و من ضعیف و ویژگیهای اعتماد به نفس سالم و کمبود آن و در آخر ارایه راهکار هایی برای تقویت من قوی و در نتیجه اعتماد به نفس سالم پرداخته شده آست..

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *