در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0

قانون کارما چیست؟

کارما و قوانین آن به چه معناست ؟؟

قانون کارما

 واژه کارما در فرهنگ هندو : عملکرد فرد در زندگی است.

در قانون جذب مفهوم کارما بسیار مهم و یک قانون غیر قابل انکار در جهان هستی و کائنات است.

کارما از نظر لغوی از یک کلمه و واژه‌ی سانسکریت به معنای بازگشت گرفته شده است و بیانگر ” رابطه بین کارهای شما و سرنوشت شماست .”

به زبان بسیار ساده: قانون علت و معلول

کسانی به این قانون اعتقاد و باور دارند و باورشان این است که در این دنیا نتایج کارهای خود را می‌بینند.

و در حالت کلی قانون کارما بیانگر این است که اعمال شما رقم زننده‌ی آینده‌ی شما هستند. قطعا شنیده‌اید بعضی از افراد می‌گویند: این زندگی و وضعیت الان ما و یا این مشکلات و مصیبت‌ها سرنوشت ما بوده است.

و اما

نظر قانون کارما : سرنوشت شما هرگز از پیش تعیین نشده و شما اراده آزاد دارید. قانون کارما اینکه آینده از پیش تعیین شده باشد عادلانه نخواهد بود. زندگی قطعا به هرکسی فرصت خواهد می‌دهد.

یعنی اگر شما امروز را به بهترین شکل زندگی کنید و مهربان باشید و به دیگران حال خوب را هدیه بدهید و در آن روز کار بدی انجام ندهید شاهد نتایج آن خواهید بود.

تفسیر قانون جذب کائنات از کارما:

وقتی شما کار خوبی انجام می‌دهید باعث ایجاد یک احساس خوب در شما می‌شود و این احساس خوب باعث ایجاد شرایطی خواهد شد تا تجربه‌ی مجدد آن حس خوب تکرار شود. همین قانون در عملکرد بد و نامناسب هم عواقب خود را دارد.

” پس هر فرد خودش آینده‌اش را می‌سازد. طبق قانون کارما اگر خواهان آینده‌ای خوب هستید باید الان و لحظه‌ی حال خوبی داشته باشید و به طور مداوم و همیشگی به صورت مثبت در راستای خواسته‌ها و اهدافتان حرکت داشته باشید .”

 

“خانم فلورانس اسکاوا شین در کتاب چهار اثر خود از قانون کارما به قانون بازی بومرنگ‌ها یاد می‌کند: به این معنا که بومرنگی که پرتاب می‌شود در نهایت به خود فرد برمی‌گردد “

طبق قانون کارما اگر امروز کار بد یا خوب انجام بگیرد نتیجه‌ی آن عمل و رفتار بد به زندگی شما بر می‌گردد. درواقع نتایج اعمال و رفتار خوب و بد شما در همین دنیا به شما برمی‌گردد.

مثال‌هایی در مورد قانون کارما‌ی مثبت :

کمک به افراد در حد توان، کمک به افراد و ناتوان و نابینا، کمک مالی به افراد نیازمند، مهربان بودن با همه‌ی افراد خصوصا کودکان و…….

و سوالی که ایجاد می‌شود اینکه چقدر احتمال دارد که فرد پاسخ خوبی‌های شما را بدهد؟؟

این موضوع و کمک و در کل کارهای خوب و بد شما منبع انرژی‌ای ایجاد می‌کند و کائنات این انرژی را به شما باز می‌گرداند .

” تعریف عمیق و ساده ی قانون کارما توسط گاندی:

انسان چیزی جز محصول افکار خود نیست. او به همان چیزی تبدیل خواهد شد که به آن فکر می‌کند “

 

قانون کارما یک مفهوم قدیمی معنوی و مذهبی در کل جهان است. بسیار قبل‌تر از مسیحیت و یهود مفهوم کارما در شرق مورد پذیرش بوده است.

قانون کارما در اسلام و قرآن چه می‌گوید؟

چون مفهوم کارما باور هندوها بوده و چون دنیای بعد ازمرگ مورد قبول هندوها نیست ، مسلمانان هم این را به طور قطعی و یک قانون نمی‌پذیرند. ولی طبق اشارات بعضی از اساتید آموزش قانون جذب؛ قانون کارما از دو آیه 7 و 8 سوره زلزال قابل تفکر و تامل و برداشت است:

قانون کارما

“فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يرة: هرکس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد آن را می‌بیند. نتایج مثبت آن نیکی به زندگی اش وارد می‌شود.

و من يعمل مثقال ذرة شرأ يرة: هرکس به وزن ذره‌ای بدی کرده باشد آن را می‌بیند نتایج منفی آن کار و رفتار بد و منفی را می بیند و به زندگی اش وارد می شود. “

قوانین کارما:

1. قانون تشابه:

“هرچه بکارید، برداشت می کنید ” . مفهوم ساده ی قانون تشابه : ” افکار و اعمال ما  خوب یا بد دارای عواقب هستند “

در واقع اگر فردی خواهان مهربانی، عشق، آرامش و رونق و احساسات مثبتی هستند باید در راستای آن رفتار کند. مترادف قضیه علت و معلول هم هست.

هر فکر و عملی انرژی دارد و هر فرد با افکار و اعمالش به دنیا انرژی تزریق می‌کند و عواقب آنی و غیر آنی دارد. پس طبق قانون کارما و جذب کائنات انرژی‌هایی که به آن هدیه دادید را به شما برمی‌گرداند.

در نتیجه خواهان هر چیزی هستید باید همان هارا به کائنات ارایه کنید.

2. قانون تواضع و فروتنی :

” آنچه که هست را قبول نکردن منجر به استمرار آن چیزی که وجود دارد خواهد شد “

یک خصوصیت مثبت در وجود هر شخصی ویژگی پذیرش است. به زبان ساده‌تر یعنی برای اینکه بتوان وضعیت الان را تغییر داد در ابتدا باید آن را پذیرفت.

در واقع اگر مسایل و مشکلاتی که می‌بینید و دشمن خود می‌دانید و مسایل و افرادی هستند که ویژگی و خصوصیات منفی دارند یعنی خود شما بر درجات بالای هستی و کاینات تمرکز ندارید و در واقع آن ویژگی و خصوصیات در درون خود شماست و اگر بتوانید بجای تغییر در مسایل منفی، برخود آن مسایل متمرکز شوید در همان نقطه‌ی صفر درجا می‌زنید. در واقع به بیان ساده می‌توان گفت تنها پذیرش شرایط و وضعیت کنونی راز ایجاد موفقیت و پیشرفت افراد موفق است.

3. قانون آفرینش “خواهان آن چیزی که هستید از طریق مشارکت تحقق می‌یابد “:

می‌توان گفت بخش زیادی از زندگی اطراف و دنیای خود توسط نیات و اعمال خود شما بوجود آمده است و از آنجایی که همه با جهان هستی یکی هستند نیت هر فردی تعیین کننده‌ی تکامل آفرینش است.

بنا بر قانون کارما آن چیزی که شما در فضای اطراف دارید در نهایت به بخشی از خود شما تبدیل می‌شود. پس اطمینان حاصل کنید اطراف شما با امیال و خواسته هایتان هماهنگ باشد.

4. قانون رشد ” رشد بالاتر از هرشرایطی است “:

می‌توان گفت تنها چیزی که برآن کنترل وجود دارد خود فرد است. هر عملی که بعد از انگیزه شکل خواهد گرفت شرایط و وضعیت مثبت (خوب) و منفی (بد) زندگی را ایجاد خواهد کرد.

و تغییر واقعی زمانی صورت می‌گیرد که تعهد داشته باشید که چیری که در درون قلب و ذهن هست را تغییر دهید.

“قانون کارما می‌گوید: دنیای هر فردی زمانی تغییر خواهد کرد که خود فرد تغییر کند. پس برای ایجاد رشد و کمال خود را تغییر دهید نه شرایط بیرونی را “

5. قانون مسئولیت پذیری:

“زندگی هرکسی نتیجه‌ی اعمال و رفتار خود اوست نه چیزهای دیگر “

زمانی که در زندگی نگرانی و آشوبی هست بیشتر اوقات بدلیل این است که در درون خود فرد آشوب وجود دارد.

اگر خواهان تغییر در زندگی هستید تنها باید در ذهن و پیرامون خود تغییر بوجود آورید. پس باید خود مسئولیت هرچیزی که در زندگی است را پذیرفت و هرچیزی که در اطراف و زندگی هست انعکاس درون خود فرد است.

6. قانون تمرکز:

درواقع نمی‌توان به دو یا چند موضوع متفاوت فکر کرد و تمرکز داشت. هیچکس توانایی این را ندارد که توجه و تمرکز خود را بر بیشتر از یک موضوع بگذارد. باید توجه و تمرکز کامل خود را روی خواسته و اهداف خود بگذارید تا به چیزی که خواهان آن هستید برسید.

به طور مثال اینکه اگر افکار فرد بر معنویات و چارچوب معنوی و باارزش متمرکز باشد، افکار سطح پایین مثل حسادت، خشم و عصبانیت داشته باشید و برعکس اگر روی افکار و اعمال منفی متمرکز باشد نمی‌تواند انتظار رشد ارزش‌های والا و معنوی داشت.

7. قانون پیوند “در جهان همه چیز به هم مرتبط است “:

گذشته ، حال و آینده ی هر فرد به هم مرتبط است. به همین دلیل اگر فرد خواهان چیزهای متفاوت و تغییر است باید تلاش کند که این پیوند ها را تغییر دهد.

“مهم نیست گذشته چه چیزی بوده و الان در چه شرایطی هستی در نهایت اهداف و آرزوها و خواسته‌های تو دستور توست “

این واقعیتی است که بسیاری از افراد موفق در نظر داشتند.

8. قانون بخشش:

بخشش بیانگر نیات حقیقی و درست است. در واقع آن چیزی است که ادعا و باور دارید باید در رفتار و کارهایتان آشکار شود. کمترین آثار بخشش و گذشت عبارت است از تاثیر مستقیم بر بهبود و رشد عزت نفس و اعتماد به نفس، سلامت روان، آرامش، احساس خوب و بسیاری از خصوصیات مثبت دیگر …

9. قانون تغییر :

زمانی که فرد با آگاهی و هوشیاری نسبت به تغییر متعهد شود می‌تواند بر گذشته تاثیر گذار باشد. فراموش نکنید که تاریخ در مسیر غیر سازنده‌ای تکرار می‌شود غیر از اینکه با تزریق انرژی جهت آن را تغییر دهید.

10. قانون اینجا و لحظه حال:

زمان و لحظه‌ی حال تنها زمانی است که وجود دارد و فرصت زندگی کردن هست. افسوس گذشته و استرس و نا امیدی برای آینده باعث می‌شود که تنها لحظه‌ای که فرصت زندگی کردن دارید را از دست بدهید.

افکار و ایده‌های قدیمی فرصت در لحظه حال بودن و پیشرفت کردن را از فرد می‌گیرذ. پس برای موفقیت و رسیدن به اهداف باید در لحظه‌ی حال زندگی کنید.

11. قانون صبر و پایداری و پاداش و موفقیت:

هیچ اتفاق ارزشمندی بدون یک ذهن صبور و تلاش بوجود نمی‌آید.

درست است که اتفاق ارزشمند و هر موفقیتی باید در ذهن و با یک فکر اتفاق بیفتد ولی صرفا افکار قشنگ کافی نیست و باید تلاش کرد. و پاداش تلاش‌ها و موفقیت از طریق صبر و پایداری بدست می‌آید.

پس از مسیر رسیدن لذت ببرید و آگاهانه صبور باشید.

12. کارما قانون عمل و عکس العمل:

دانستن این نکته جالب است که کارما براساس نیت و اعمال افراد عکس العمل نشان می‌دهد. برای مثال: دونفر به یک بیمار آمپولی را تزریق می‌کنند. یکی به نیت درمان و نجات بیمار و فرد دیگر به نیت کشتن او

نیت دکتر معالج خوب بود و قصد نجات بیمار را دارد و شخص دیگر نیت منفی و پلیدی داشته است. در اینجا قانون کارما بر طبق نیت هر فرد نتایج و عکس العمل اعمال آنها را به خودشان برمی‌گرداند.

13. برطبق قانون کارما هر انرژی که به هستی می‌دهید چند برابر به شما برمی‌گردد:

زمانی که شما یک رفتار و کار خوب (مثبت) یا بد (منفی) را شروع می‌کند انرژی آن را به چرخه‌ای وارد می‌کند و آن انرژی چندین برابر به خود فرد برمی‌گردد. اگر شما با دیگران مهربان باشید و بخاطر هرکاری از دیگران تشکر کنید و به آنها حس خوب بدهید آن فرد با دریافت انرژی و حس خوب ادامه‌ی روز خود را با انرژی مثبت بیشتری ادامه می‌دهند و این چرخه ادامه می یابد و طبق کارما انرژی مثبت بیشتری به شما که شروع کننده ی چرخه بودید برمی‌گردد.

14. برطبق قانون کارما به طور کامل نتیجه‌ی اعمال در این دنیا بازگشت ندارد :

امکان جبران صددرصد کارهای خوب و بد فرد درطول زندگی‌اش در این دنیا وجود ندارد.

و در نهایت این دو نکته را در مورد قانون کارما مهم است و در نظر داشته باشید:

1.همه به اندازه‌ی مساوی قانون کارما را درک نخواهند کرد.

  1. همه‌ی پدیده‌ها با قانون کارما قابل تعبیر و تفسیر نیست.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *