در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0

مثبت اندیشی

                         ” مثبت اندیش باشیم ”       

مثبت اندیشی

 

انسان است واندیشه هایش..

اگر اندیشه منفی باشد یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف میکشد و در مسیری خارج از مسیر واقعی خلقت بشریت می کشاند. و اگر اندیشه مثبت باشد انسان را به سر منزل مقصود و خیر وصلاح و موفقیت می رساند..

مثبت اندیشی چیست؟

یعنی توجه به امور مثبت زندگی و عدم توجه به جنبه های منفی آن. از نظر روانشناسی مثبت گرایی هم مثبت اندیشی است هم مثبت کرداری. یعنی تصور خوبی از خود داشته باشیم. یعنی درست وخوب اندیشیدن در مورد دیگران و برخورد مثبت با آنها. یعنی انتظار داشته باشیم در دنیا به بهترین ها برسیم ویقین داشته باشیم که با تلاش قطعا به خواسته های خود می رسیم. مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد.

مثبت اندیشی همیشه به مقابله با مسائل مختلف می پردازد. مثبت اندیشی فرآیندی تعمدی و انتخابی است. زمانی که به دنبال چیزهای خوب می گردید احتمال یافتن آن بسیار زیاد است .مثبت اندیشی یعنی برخورداری از تعادل درونی و حفظ آرامش در مواجهه با مشکلات برای اینکه فرد بتواند انگیزه وروحیه ی شخصی خودرا حفظ کند و به اقدام مناسب بپردازد و از عملی که درحال انجام آن است احساس خوبی داشته باشد.

 

جهت گیری افراد خوش بین ومثبت اندیش :

مثبت اندیشان وقایع خوب را در زندگی به حساب خود می گذارند ولی اتفاقات ناگوار وناخوشایند را به شرایط ، تصادف و اتفاق و یا اشتباه نسبت می دهند. افراد مثبت اندیش و خوش بین احساس توانمندی و مسیولیت میکنند ولی افراد منفی و بد بین خودرا مقصر تمام اتفاقات بد میدانند و اتفاقات خوب را به حساب شانس می گذارند درنتیجه احساس بی کفایتی و ناتوانی دارند.

طبق مطالعات سالهای 1953 ، 1984 ، 1990  ، 1993 ، 2002 که انجام گرفته نشان داده است که کسانی که مثبت اندیش هستند در مقایسه با افراد بدبین و منفی باف در دوران میانسالی سالم ترند و از نظر شغلی و اجتماعی موفقیت های بیشتری دارند. احتمال شادمانی آنها سی برابر افراد منفی باف است وبه طور متوسط 7 سال ونیم بیشتر ازآنها عمر میکنند.

 

مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و متون دینی

پیغامبر خوبی ها (ص) می فرمایند : برخورد با نگاهی خوش بینانه را دوست میدارم.

مثبت اندیشی نشانه ی سلامت نفس و صفای روح است چون افرادی که ضمیر پاکی دارند در بیشتر موارد به ذهنشان جز نیکی وخیر خطور نمی کند.

بهترین آیین ها با طبیعت آدمی و سازمان آفرینش او سازگار بوده ، نیازهای طبیعی وفطری اش را برآورد ، در غیراین صورت نه قابل عمل است و نه می تواند آدمی را خوشبخت و سعادتمند کند.

امام علی (ع) می فرمایند : به کلمه ای که از دهان کسی خارج میشود و تو برایش احتمال خیری می یابی گمان بد نبر.

 

به گفته ی علامه طباطبایی : اسلام نه انسان را از نیروها ، غرایز وخواسته هایش محروم میکند و نه همه ی توجه را به تقویت جنبه های مادی معطوف می کند ، نه اورا از جهانی که در آن زندگی میکند جدا می کند و نه اورا بی نیاز ازدین و شریعت به حساب می آورد واین سه زاویه مثلثی را ترسیم کرده که انسان در محدوده ی آن کمال مقصود خود را بدست  می آورد و به سعادت ابدی می رسد و اگر یکی از این زاویه هابازشود و نادیده گرفته شود انسان دچار سقوط می شود و از اوج انسانیت به ورطه ی هلاکتش می رساند. از آنجا که شادی و مثبت اندیشی ناکامی ، ناامیدی ، ترس ونگرانی را از انسان دور میکند روان شناسان به ایجاد وتثبیت آن در انسان دستور اکید داده اند.این همه حکایت گر این حقیقت بزرگ است که شادی نیاز اساسی وضروری انسان است.

 

امام رضا(ع) می فرمایند: به خداوند گمان نیک ببر زیرا خدای عزوجل می فرماید : من نزد گمان بنده ی خویشم ، اگر گمان او به  من نیک باشد مطابق آن گمان با او رفتار میکنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او رفتار میکنم.

مثبت اندیشی

ویژگی افراد مثبت اندیش

 • با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند راضی وخشنود هستند.
 • در رابطه با زندگی اجتماعی خود سعی می کنند تاجایی که می توانند به دیگران کمک کنند.
 • در گفتار و کلام خود از عبارات و کلمات مثبت و امید بخش استفاده میکنند.
 • سعی می کنند با تلاش وکوشش خود به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند عامل را در ابتدا درخود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند.
 • افراد مثبت اندیش در مقایسه با افراد بدبین دارای موفقیت بیشتری هستند و سالم ترند و روابط بهتری دارند
 • چون دارای ذهن مثبت هستند می توانند افکار خود را کنترل کنند.
 • اگر از آنها خواسته شود درمورد موضوعی نظر دهند با وجود تفکر جنبه های منفی موارد مثبت را بیان می کنند و همیشه نیمه ی پر لیوان را می بینند.
 • مشکلات را ناچیز و کم اهمیت می دانند و برای حل آن از توانا یی خود وراهنمایی دیگران استفاده میکنند.
 • اغلب بشاش و سرزنده و سرحال و خوش مشرب وقدرتمند هستند.
 • همه چیز در نظرشان زیبا ولذتبخش است و سعی میکنند از زندگی بیشترین استفاده را ببرند.
 • کمتر دچار افسردگی می شوند.
 • عادت به شادبودن با فکر کردن به مطالب خوشحال کننده دارند.

 

برای شنیدن اندیشه های منفی ناشنوا باشیم.

چندقورباغه از جنگلی می گذشتند که ناگهان دوتا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند بقیه ی قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال عمیق است به دو قورباغه ی دیگر گفتند دیگر چاره ای نیست و شما به زودی خواهید مرد. دوقورباغه این حرفها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان سعی کردند از گودال بیرون آیند. اما قورباغه ها دایما می گفتند : از تلاش دست بردارید چون نمی توانید از این گودال خارج شوید و به زودی خواهید مرد. بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم حرفهای دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت. اوپس از مدتی مرد. اما قورباغه ی دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن تلاش کرد و بالاخره خارج شد و وقتی ازگودال بیرون آمد بقیه ی قورباغه ها از او پرسیدند : مگر تو حرفهای ما نمی شنیدی؟ معلوم شد که قورباغه ناشنواست. درواقع اوتمام مدت فکر می کرده که دیگران اورا تشویق می کنند.

 

چکیده ای از سخنان هین واگنر نابینا

(الف) وقتی صبح از خواب بیدار می شوم اگر نتوانم با یک لبخند سلام کنم از رختخواب بیرون نمی آیم

 1. پنج نکته که هرروز در زندگی ام استفاده میکنم و اسم آن را نسخه ی شخصی گذاشته ام :

(ب) از خالق خود سپاسگزاری می کنم که هنوز زنده ام ومی توانم برای رسیدن به اهدافم تلاش کنم.

(ج) می دانم باید بدنم سالم باشد اگر سالم باشد انرژی خواهم داشت.

(د) همیشه به خود یادآوری میکنم ( حدود 15 بار در روز) که هدفم چیست؟

(ه) مهربانی کنید که با ارزش ترین کارهای زندگی است.

 

2.برای خود اهداف عالی تعیین کرده و برای رسیدن به آن تلاش کنید.

 1. انسان می تواند نابینا باشد ولی بصیرت داشته باشد.
 2. انسانها توانایی انجام هرکاری را دارند حتی اگر آن کار غیر قابل باور باشد.
 3. تا آدم خاصی نباشید و خودتان نخواسته باشید و تلاش نکنید هرگز به خواسته ها ورویاهایتان نمی رسید.

 

تاثیر رنگ هادر عواطف و احساسات :

رنگ بر روحیه ی انسان تاثیر می گذارد .با ترکیب رنگهایی که خلق رابهبود می بخشند ، به ایجاد مثبت گرایی در خود کمک کنید و به طور جدی از کار برد رنگهای سیاه ، قهوه ای و خاکستری در تزیین اتاق حذر کنید.

 

تاثیر تغذیه بر عواطف وخوش بینی :

براساس شواهد بسیاری مصرف غذاهای نامطلوب بدن را به سوی هیجان وعواطف منفی سوق می دهد. اگر غذایی که می خورید سبب شود تا قند خون شما یکباره بالا ب رود یا آدرنالین یکباره به طور ناگهانی زیاد شود یا غذایی بخورید که دچار بی ثباتی عاطفی و احساسی شوید. نوعی رژیم غذایی را انتخاب کنید که از افزایش هیدرات های کربن و قندها جلوگیری کند. برای پرهیز از واکنش های نامناسب احتمالی که بعضی از افراد به رنگهای شیمیایی و ادویه ها وچاشنی های غذا نشان می دهند ، تاحد امکان از غذاهای پخته نشده( مثل غذاهای خام گیاهی ) که به آنها مواد افزودنی اضافه نشده یا فرآوری نشده مصرف نکنید.

 

جهان چیزی جز بازتاب درونت نیست.وضعیت زندگی بیرونی تو بازتابی از تصویر زندگی درونی ات است.

مثبت اندیش باشیم

راهکارهایی برای تقویت مثبت اندیشی :

 • در مکالمات درونی فقط از عبارات مثبت استفاده کنید. ازکلماتی مثل “من میتوانم ” ، “من قادر هستم” “چنین چیزی ممکن است” و ” ازعهده ی آن بر می آیم” استفاده کنید.
 • همواره حس شادی ، قدرت وموفقیت را در وجود خود زنده نگه دارید و با افرادی معاشرت کنید که خودشان منشا نیروهای مثبت هستند.
 • از افکار منفی به شدت دوری کنید. باحفظ آرامش ، ذهن خودرا از منفی گرایی منحرف کنید و آنهارا با افکار سازنده و شادی بخش جایگزین کنید.
 • از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنید که امید بیش تری به موفقیت آن دارید و در تلاش برای تحقق آن به فکر و تایید یا تکذیب دیگران نباشید
 • ایمان قلبی و بکار بردن اصول و روشهای مذهبی ، آرامش و آسودگی به همراه می آورد و به این ترتیب قدرت جدیدی به جسم وروح و ذهن می دهد.
 • افکارتان را کنترل کنید. به خاطر بسپارید که اغلب اوقات همانی می شوید که به آن فکر کنید.
 • اتفاقات گذشته و وقایع پیش روی ما در مقایسه با آنچه در رویمان قرار دارد بسیار حقیر و ناچیزند.
 • طی بیست وچهار ساعت آینده درباره ی همه چیز از جمله شغلتان ، سلامتی تان وآینده تان با امیدواری صحبت کنید. روش معمول حرف زدنتان را عوض کنید و با خوش بینی درباره ی همه چیز صحبت کنید. این کار آسان نخواهد بود زیرا عادت شده باید از این عادت منفی خودتان را کنار بکشید حتی اگر این کار نیازمند اراده ی قوی باشد.
 • پس از اینکه 24 ساعت با امیدواری از همه چیز صحبت کردید این کار را برای یک هفته ادامه دهید. دراین صورت می توانید یکی دوروز واقع اندیش باشید.
 •  شما باید ذهنتان را مثل بدنتان تغذیه کنید و برای اینکه ذهنی سالم داشته باشید باید افکار سالم و مغذی به آن بدهید. بنابراین از همین به جای افکار منفی افکار مثبت را در ذهنتان جایگزین کنید.

راز زندگی بهتر وموفق تر در این است که افکار قدیمی و ناسالم خود را بیرون بریزید آنهارا با افکار حیات بخش و پویا جایگزین کنید. ومی توانید به این اصل اعتماد کنید:

” سرازیر شدن افکار جدید می تواند شخصیت زندگی شما را از نو بسازد”

 

جملات تاکیدی مثبت:

تکرار چنین جملاتی انسان را محکم و با اراده می کند:

“آرامش هنر نیندیشیدن به چیزهایی است که ارزش فکر کردن ندارند”

“هر روز از هرجهت بهتر وبهتر می شوم”

“آرام باش وبدان خداوند وجود دارد وکاملا حواسش به تو هست”

“آرامش عظیم ترین تجلی اقتدار است”

“به محضی که بتوانم بر سرنوشتم حاکم باشم ، قادر به انجام هرکاری خواهم بود و هیچ چیز برایم غیر ممکن نخواهد بود”

“آغوش من برای پذیرفتن همه خیر وخوشی و فراوانی کاینات گشوده است”

“شکر می گویم که امروز معجزه پس از معجزه از راه می رسد و شادمانم میکند.”

“من برای خودم یک زندگی سرشار از آرامش می آفرینم”

 

چکیده :

مثبت اندیشی فرآیندی تعمدی و انتخابی است .یعنی توجه به امور مثبت زندگی وعدم توجه به جنبه های منفی آن. مثبت اندیشی همیشه به مقابله با مسایل منفی می پردازد. طبق نتایج بدست آمده افراد مثبت اندیش در مقایسه با افراد  بدبین ومنفی باف در دوران میانسالی سالم ترند و طول عمر بیشتری دارن  و همچنین از دیدگاه قرآن و متون دینی هم بسیار به آن سفارش شده وهمچنین به تاثیر رنگ و تغذیه بر احساسات پرداختم ودرآخر هم به راهکارهایی اشاره شده که بتوانیم افکار مثبت را در خود تقویت کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *