در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0

کنترل ذهن و تمرکز افکار ( Mind control and focus of thought )

افکار و محتویات ذهنی ما، دارای فرکانس و انرژی بسیار بالایی  هستند که قابل دیدن نیستند ولی قابل درکند. افکار، چه خوب ، چه بد، به ذهن ما می آیند، این ما هستیم که باید راه های شناسایی، و واکنش مناسب در برابر آن ها را بدانیم و عملی کنیم. افکار منفی هنگام ورود به ذهن به خودی خود مشکلی بوجو د نمی آورند بلکه این ما هستیم که با نگه داشتن و بها دادن بیش از اندازه به آن ها در ذهنمان ، به آن ها قدرت می دهیم و به آن ها اجازه می دهیم که ما را کنترل کنند و تمام مشکلات از همین جا شروع می شود. در مورد افکار مثبتی هم که به ذهن می آیند، اغلب ترس ناشی از شکست خوردن ، در صورت عملی کردن  آن ها، موجب تضعیف و یا رها کردن آن ها می گردد.

جول اوستین می گوید:

“سئوال من از شما این است. آیا خداوند می خواهد وجودت را با چیزهای خوب پرکند؟ اما فضایی برای آن نگه نداشتی. آیا ظرف وجودیت پر از نگرانی ، پشیمانی ، تلخی و حسودی است ؟ چرا وجودت را از این چیزها خالی نمی کنی ؟ عده ای رفتار بدی با تو داشتند می توانی روی این نا امیدی تمرکز کنی یا این که بگویی : خدایا آنها را بخشیدم فراموش می کنم. نه تنها آنها را بخشیده ای بلکه فضا را خالی کردی تا خدا آن را با چیز های خوب پر کند. در این صورت خداوند ، خاکستر را به زیبایی تبدیل می کند اشک تو ، به لذت تبدیل می شود. یاد گرفته ام اگر وجودت را از چیز های منفی خالی کنی ، اگر برای چیز های مثبت ، فضا نگه داری ، خداوند وجودت را پر از چیز های مثبت می کند خودت را از نگرانی خالی کن ، خدا وجودت را پر از آرامش می کند از نا امنی و چیز های منفی که مردم در مورد تو می گویند خودت را رها کن خداوند تو را سرشار از عزت نفس می کند.”

ما در این مقاله به افکار مثبت و چگونگی تقویت آن ها و خصوصیات افراد مثبت اندیش می پردازیم.

افکار مثبت

افکار مثبت

اندیشه ی مثبت، سازنده است و همه ی جنبه های زندگی انسان ، اعم از فردی و اجتماعی را در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد. تفکر مثبت، تبعیت از قوانین طبیعت و آفرینش است،هماهنگی با قوانین هستی و در اختیار گرفتن آن ها است به گونه ای که اگر با احساسات و ارتعاشات قوی و نیرومند همراه شود انسان را به ابر مغناطیسی تبدیل می کند که می تواند هر چیزی را که بخواهد به سوی خود جذب کند و به قدرت کائنات دسترسی یافته و آن را در اختیار خود بگیرد. تفکر مثبت هماهنگی کامل با قانون جذب است، جذب همه ی خوبیها ، جذب همه ی زیبایی ها ، جذب پول  و ثروت و بزرگی و کمالات بی نهایت است . فکرسالم ، تبعیت از قانون رها کردن است ، رها از هر تفکر منفی، رها از هر رنج ، دوری از هر بدی و گناه و نقص و عیب است. پذیرفتن قانون عمل و عکس العمل و مابازاء است . تفکر مثبت ، داشتن احساسات خوب و قشنگ ، هماهنگی با فرکانس ها و ارتعاشات قوی تر و بالاتر، هماهنگی ارتعاشی با سر منشا همه ی خوبی ها و خیر مطلق ، و در  یک کلام هماهنگی ارتعاشی با خداست. اندیشه ی سالم در راستی و درستی و محبت داشتن و عشق ورزیدن است.فکر مثبت ، زیبایی را ، زیبا دیدن است ، زیبایی را ستودن است به افراد و افکار منفی ، اهمیت ندادن و توجه نکردن است ، شاخ شدن ، مقابل سیاهی وشیطان است .

فکرمثبت ، رفتن و حرکت است توقف نکردن  است ، تماما”تلاش و کوشش و پویایی است ، رشد و تعالی است ، رشادت است . پرتاب موشک امید ، به سوی اهداف و مقاصد مورد  نظر ، از سکوی ایمان است. اندیشه مثبت ، نگرشی زیبا دارد، همه چیز را زیبا می بیند ، مثبت ارزیابی می کند، اگر چه به ظاهر نا زیبا باشد هر چه  می بیند خیر و خوبی است.فکر مثبت ، داشتن است ، خوب داشتن است ، خواستن است ، خوب خواستن است. اندیشه ی سالم ، راه ایصال و وصال است ، راه چرخیدن و گردیدن ، حول محور الله است. شاد بودن آن به آن و لحظه به لحظه است ، شاد کردن است، حس خوشبختی ،داشتن است. فکر مثبت ، توکل ، تقویت  اعتقادات دینی و مذهبی ، و اعتماد کامل به خداوند داشتن است ، نترسیدن از خواستن و شدن است چرا که خود را در پناه و متصل به خدایی می بیند که قادر مطلق است و از هر ترس ، نقص ، و کاستی و ضعف مبراست ، پوشاندن لباس اصلاح و توانمندی ، بر بدن ضعف ها ست.

فکر مثبت ، دیدن گشایش های شادمانه است ، دیدن قفل های باز است ، دیدن در های گشوده ی رحمت و بخشش و بخشایش است، دیدن بهشت است،دیدن شور و حرارت و عشق و انرژی ست که به آسمان می رود فکر مثبت ، باز کردن زبان به سپاس ، گشودن لب ها به لبخند است ، لبخندی که مُهر تایید مِهر است ، مُهر تایید رضایت است ، مُهر تایید سپاسگزاری است. فکر مثبت ، توضّوء  و قیام به  راز و نیاز با معبود یگانه هستی، به وقت نماز است. فکرمثبت ، گشودن درهای ثروت و تموّل است. فکر مثبت ، داشتن افقی شفاف در زندگی است ، به گونه ای که هیچ چیز نگران کننده ای مشغله ذهنی ات نباشد . تصویر تنگدستی را از صفحه ی ذهن ، زدودن است .کیمیا گری جسم ، هم سو با پاکسازی روح  و روان است . فرمانروایی و سلطنت دوران طلایی عقل است قدم گذاشتن در سرزمین های راز آلود شگفتی ها ست . شکفتن است شکفتنی تازه به تازه، نوبه نو ، بوسه زدن است ، بوسه به روی ترنّم های چکیده بر دست های باز به اندیشه ی بخشش، به سوی آسمان بی انتهای بخشایش است. فکر مثبت ، با چهره ای شاد و خندان ، غنودن در سایه ی درختان سرسبز ،و استشمام عطر بهاری گل های زیبا  و گوش دادن به نغمه های دل انگیز پرندگان بر لب جویباران با صفا ست اندیشه ی سالم ، به پرواز در آوردن پرنده ی خیال و آرزو ها برای طی کردن مسافتی بس طولانی و مخاطره آمیز بدون هیچ غصه و رنج ، بسوی مقاصد و اهداف متعالی است.

 خصوصیات صاحبان تفکر مثبت

صاحب اندیشه مثبت  از آن جا که به توانمندی های خود ایمان دارد محکوم به بردن و برنده شدن است. صاحب فکر مثبت ، یک پذیرنده است یعنی کسی که احساس مثبت دارد و فقط  آن چه را می گوید یا انجام می دهد و یا فکر می کند مورد توجه قرار می دهد و در مورد تجربیات دیگران نیز احساس مثبت دارد و در این حالت احساسات منفی ندارد و بر آن چه توجه اش بدان  معطوف است تسلط  کامل دارد یعنی قادر به دیدن است. و می تواند از چیز های دنیای خود آن چه را می خواهد انتخاب کند و به دیگر چیز ها توجه نکند. صاحب فکر مثبت ، به بالاترین حالت وجود، یعنی پذیرش دست یافته است.مرتب بالا و بالاتر می رود چرا که هیچ احساس منفی ندارد که او را از صعود باز دارد. هیچ بازگشتی ندارد. برای همیشه و باشکوه ، به جلو و رو به بالا حرکت می کند. صاحب تفکر مثبت و خوش بینانه ،بر مرکب هدایت سوار ، و به سوی  فلا ح و رستگاری شتابان است. اهل ارتباط سالم ، همراهی و همدلی و محبت ، با خانواده و خویشان و اطرافیان و اجتماع است  و از خرد جمعی استقبال می کند.

خلاصه و نتیجه گیری

افکاری که به ذهن وارد می شوند ، انرژی بسیار زیادی دارند. ما با  درک  و پر و بال دادن به آن ها ست که به قدرت شان می افزاییم . روش درست برخورد با افکار به ما کمک می کند که بتوانیم حداکثر استفاده از آن ها را ، در زندگی داشته باشیم . تفکر مثبت، هماهنگی با  احساسات خوب و قشنگ و در سطحی بالاتر هماهنگی ارتعاشی با منبع انرژی مطلق ،یعنی خداست . روش های زیادی برای تقویت افکار مثبت وجود دارد که بهترین روش تقویت احساسات خوب وقشنگ،مثل سپاسگزاری ، سلامتی ،شادی ، ثروت و فراوانی است.

امیدوارم این مقاله برای شما خواننده گرامی مفید و راهگشا بوده باشد.

چنان چه نظر،پیشنهاد و یا انتقادی دارید خوشحال می شوم برای من بفرستید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *