در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
اعتماد به نفس و زنان

اعتماد به نفس و زنان

در انگلیسی اعتماد به نفس به معنای(self_confidence)است. واژه‌ی (self) به معنای خویشتن خود است و (confidence) به اطمینان و اعتماد خود اشاره میکند. چقدر باور دارید که کارهایی را که مد نظر دارید را می‌توانید انجام دهید؟ به همان اندازه ...