بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي

بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي شغلي است نصب و راه اندازي نرم افزار…

1,100,000 تومان

برنامه نويس ASP.NET

برنامه نویس ASP.NET برنامه نویس ASP.NET شغلی در حوزه فناوری اطلاعات است. توانایی های برنامه نویس عبارتند از: نصب و…

1,430,000 تومان

برنامه نويسي python

برنامه نويسي python استاندارد برنامه نويسي python يکي از شايستگي های گروه فناوری اطالعات مي باشد که شامل نصب برنامه…

1,540,000 تومان

برنامه نويسي زبان JavaScript

برنامه نويسي زبان JavaScript برنامه نويسي زبان JavaScript يکي از شايستگي های حوزه فناوری اطلاعات مي باشد که شامل کارهای…

1,100,000 تومان