عکاس دیجیتال

عکاس ديجیتال عكاسي ديجيتال شغلي در روزه هنر هاي تجسمي مي باشد و شامل راه اندازی و بکارگیری دوربین های…

5,700,000 تومان

تصویر بردار

تصويربردار تصويربرداري شغلي است در حوزه هنرهاي نمايشي كه ضمن شناخت كيفيت هنري تصوير ، با كاربرد دوربينتصويربرداري آشنايي كامل…

7,600,000 تومان