تصویر بردار

تصويربردار تصويربرداري شغلي است در حوزه هنرهاي نمايشي كه ضمن شناخت كيفيت هنري تصوير ، با كاربرد دوربينتصويربرداري آشنايي كامل…

5,170,000 تومان

عکاس دیجیتال

عکاس ديجیتال عكاسي ديجيتال شغلي در روزه هنر هاي تجسمي مي باشد و شامل راه اندازی و بکارگیری دوربین های…

3,740,000 تومان