آموزش مدیر سئو

مدیر سئو مدیر seo از مشاغل حوزه فناوری اطالعات است . از شایستگی های این شغل می توان به کار…

6,800,000 تومان

توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتوا با WordPress

توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتوا با WordPress توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي با WORDPRESSاز مشاغل روز حوزه فناوري…

5,800,000 تومان

توسعه دهنده وب با PHP

توسعه دهنده وب با PHP توسعه دهنده وب با PHP از مشاغل حوزه فناوري اطالعات می باشد. شايستگی هاي اين…

3,300,000 تومان