فرم همکاری اساتید با آموزشگاه فنی هوش ثروت

همکاری اساتید با مجتمع فنی هوش ثروت

ما همیشه از اساتید با استعداد و با تجربه در رشته های مختلف دعوت می کنیم تا عضوی از خانواده صمیمی هوش ثروت باشند، اگر شما هم فکر می کنید که می توانید با ما همکار باشید، تقاضا می کنیم فرم ذیل را با دقت تکمیل نموده و ارسال نمایید تا در اولین فرصت بررسی و با شما تماس بگیریم…

فرم همکاری اساتید با آموزشگاه هوش ثروت

  • اطلاعات شخصی

  • مهارت‎ها و تخصص‌های آموزشی

  • انواع فایل های مجاز : pdf, word, png, jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • اطلاعات همکاری

  • اطلاعات تماس: