آموزش مدیر سئو

مدیر سئو مدیر seo از مشاغل حوزه فناوری اطالعات است . از شایستگی های این شغل می توان به کار…

3,630,000 تومان

بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي

بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي شغلي است نصب و راه اندازي نرم افزار…

1,100,000 تومان

برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي (سطح پيشرفته)

برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي (سطح پيشرفته) استاندارد آموزشي “برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگليسي ( سطح…

999,000 تومان

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)

برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) استاندارد آموزشی” برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)”…

1,100,000 تومان

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)

برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح متوسطه) ستاندارد آموزشی “برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح…

999,000 تومان

برنامه نويس ASP.NET

برنامه نویس ASP.NET برنامه نویس ASP.NET شغلی در حوزه فناوری اطلاعات است. توانایی های برنامه نویس عبارتند از: نصب و…

1,430,000 تومان

برنامه نويسي python

برنامه نويسي python استاندارد برنامه نويسي python يکي از شايستگي های گروه فناوری اطالعات مي باشد که شامل نصب برنامه…

1,540,000 تومان

برنامه نويسي زبان JavaScript

برنامه نويسي زبان JavaScript برنامه نويسي زبان JavaScript يکي از شايستگي های حوزه فناوری اطلاعات مي باشد که شامل کارهای…

1,100,000 تومان