در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
brain

گفتگوهای درونی

نشخوار ذهنی :   گفتگوهای درونی یعنی با خود صحبت کردن یا همان فکر کردن با خود است . صحبت کردن با خود با صدای بلند نیست و شامل تفکر و تصور است. هر فردی تقریبا تمام ساعات بیداری را ...
power-of-positive-thinking

مثبت اندیشی

                         " مثبت اندیش باشیم "          انسان است واندیشه هایش.. اگر اندیشه منفی باشد یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف میکشد ...
مرکز

کنترل ذهن و تمرکز افکار ( Mind control and focus of thought )

افکار و محتویات ذهنی ما، دارای فرکانس و انرژی بسیار بالایی  هستند که قابل دیدن نیستند ولی قابل درکند. افکار، چه خوب ، چه بد، به ذهن ما می آیند، این ما هستیم که باید راه های شناسایی، و واکنش ...
پاکسازی ذهن ازافکارمنفی

پاکسازی ذهن از افکار منفی

جامعه پر شده است از افرادی که به خودشان باخته اند. آدم هایی که تا حد بسیار بالایی شخصیت و الگوی رفتاری شان با افکار منفی شکل گرفته، آن ها درباره خودشان، خانواده شان و آینده شان حرف های منفی ...