در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
jealous

حسادت

حسادت چیست؟ حسادت ناشی از عزت نفس پایین است. حسادت یک واکنش و عکس العمل هیجانی است و زمانی که شخص احساس این را داشته باشد که کمتر از ان چیزی که باید داشته باشد را دارد بوجود می آید ...
power-of-positive-thinking

مثبت اندیشی

                         " مثبت اندیش باشیم "          انسان است واندیشه هایش.. اگر اندیشه منفی باشد یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف میکشد ...
پاکسازی ذهن ازافکارمنفی

پاکسازی ذهن از افکار منفی

جامعه پر شده است از افرادی که به خودشان باخته اند. آدم هایی که تا حد بسیار بالایی شخصیت و الگوی رفتاری شان با افکار منفی شکل گرفته، آن ها درباره خودشان، خانواده شان و آینده شان حرف های منفی ...