در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
download

آیا انرژی منفی و مثبت داریم؟

قطعا همه شما درمورد انرژی مثبت و منفی یا موج منفی و مثبت چیزهایی در اطراف خود شنیده اید، اما سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا انرژی ماهیتی منفی یا مثبت دارد؟ آیا می توان موج منفی یا مثبت دریافت ...