در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
خودباوری-5

خودباوری

هیچ کس برتر نیست ...هیچ کس پست تر نیست..اماهیچکس برابر هم نیست. انسانها منحصر به فرد هستند و غیرقابل مقایسه. تو ، تو هستی و من ، من هستم.   شما در دنیا خاص هستید ، این را باور کنید. ...
IMG-20191213-WA0008

عزت و اعتماد به نفس

اعتماد به نفس و شادکامی زیباترین چیزهایی هستند که می توانید به تن کنید     " عزت و اعتماد به نفس سرمایه ای بی بدیل وضامن سلامت روان و موفقیت        مقدمه " شخصیت است که افراد را تبدیل به دانشمندی بزرگ ...