در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
IMG-20191213-WA0001

زبان بدن

 " زبان بدن را یاد بگیریم" body language   زبان بدن حدود 80 درصد بیداری صرف برقراری ارتباطات و تبادل عقاید و افکار با دیگران می شود.که 51 تا 71 درصد آن غیرکلامی است..دوجزء ارتباط وجود دارد : کلامی وغیرکلامی ...