در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
think-positively

مثبت بیندیشیم

افکار مثبت اندیشه مثبت یک الگوی رفتاری بسیار عالی و سالم و موثر است. " آنگونه که ما واقعیت هارا درک می کنیم همانطور هم واقعیت هارا می سازیم " این جمله بسیار درست است. واقعیات زندگی به خودی خود ...
power-of-positive-thinking

مثبت اندیشی

                         " مثبت اندیش باشیم "          انسان است واندیشه هایش.. اگر اندیشه منفی باشد یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف میکشد ...