در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
brain

عملکرد مغز انسان

مغز انسان در داخل رحم شروع به کار می کند و تا زمانی که در برابر جمع سخنرانی نکند هرگز از کار نمی افتد. جان پینل این جمله پینل با زبان طنز اشاره به کارکرد شگفت انگیز و بی توقف ...