در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
shadi-maghale

شادی و نشاط در زندگی

برای اینکه یک فرد کاریزماتیک، مناسب برای روابط، انرژی بخش، امیدوار و با انگیزه باشیم قطعا به نشاط و شادابی نیاز داریم. شادی یک احساس و حالت هیجانی است که باعث سرعت، سرزندگی و سرحالی و شادابی، احساس رضایت و ...
241639_178

کاریزما و کاریزماتیک

کاریزماتیک باشیم کاریزما چیست؟؟ به طورکلی کاریزما نوعی خصوصیتی است که برخی افراد دارند که به آنها افراد کاریزماتیک می گویند. افراد کاریزما در ارتباط با دیگران ( در تعامل عادی روزانه و یا الگو و فرد الهام بخش در ...