در کمپین به وقت تغییر سه دوره حرفه ای به مبلغ 1/270/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
e1f4e965-eafb-4d1b-a12c-648148f7ea1a (1)

استرس و راه کارهای مقابله با آن

" به استرس مضر نه بگویید   "     استرس چیست ؟ استرس حالتی ایجاد شده در تن وروان است که ناشی از واردشدن فشارهای روحی وجسمی به فرد است. حالتی است که انسان در مقابل محرکهای ناسازگار بیرونی از ...